Kontakt

W celu rezerwacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego

TWÓRCZY KĄT – Domek do wynajęcia

Święta Katarzyna, ul. Żeromskiego 6 przy pracowni ceramicznej
CEMI PRACOWNIA CERAMIKI REGIONALNEJ

tel: 796-353-545

www.tworczykat.com.pl
e-mail: iwan.m@wp.pl

dofinansowanie